Follow by Email

Thursday, 30 June 2011

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Gambar Hiasan- First Fesfic Games-HongKong 2003 Bersama Mantan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas dan Atlit Negara Pendidikan Khas.Kontigen Malaysia dapat tempat kedua.

SALAM DAN TAHNIAH..UNIT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS TELAH DITUBUHKAN PADA BULAN MEI 2011 DAN KETUA UNIT PERTAMA TELAH DILANTIK PADA 13 MEI 2011. BELIAU IALAH ENCIK WAN ZULKIFLI BIN HAJI WAN MUDA YANG SEBELUM INI MENJAWAT JAWATAN KETUA UNIT PENGURUSAN INTRUKSIONAL, CAWANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS, BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS ,KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

MESYUARAT PENYELARASAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS BERSAMA KETUA UNIT PENDIDIKAN KHAS NEGERI BIL.1/2011 TELAH BERJAYA DILAKSANAKAN PADA 6 HINGGA 8 JUN 2011 DI D'FERINGGHI HOTEL, BATU FERINGGHI PULAU PINANG. IANYA PERMULAAN SEJARAH SEBAGAI LANGKAH PERTAMA PERKEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI/PPKI NEGARA.

FUNGSI UNIT PPKI BPKHAS KPM

1. MENYELARAS PENGURUSAN PPKI PERINGKAT NEGERI/NEGARA
2. MENYELARAS DAN MENGURUSELIA ISU-ISU PPKI
3. MENYELARAS PEMANTAUAN PPKI
4. MENYELARAS PENDIDIKAN INKLUSIF

BIDANG TUGAS

1.     PENGURUSAN

        1.1.  MENYELARAS PERANCANGAN PROGRAM PPKI PERINGKAT
                NEGERI/NEGARA
        1.2   MENYELARAS PERMOHONAN ANGGARAN BELANJA
                MENGURUS PPKI
        1.3   MENYELARAS PELAKSANAAN KURIKULUM PENGAJARAN &
                PEMBELAJARAN
        1.4   MENYELARAS AKTIVITI KO-KURIKULUM PPKI
        1.5   MENYELARAS HAL EHWAL GURU
        1.6   MENYELARAS HAL EHWAL MURID
        1.7   MENYELARAS PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
                PEMBANGUNAN DAN PERALATAN PPKI
        1.8   MENYELARAS FUNGSI PEMBANTU PENGURUSAN MURID
        1.9   MENYELARAS PROGRAM KERJASAMA PINTAR
        1.10 MENYELARAS PELAKSANAAN KHIDMAT SOKONGAN

2.     ISU PPKI

        2.1  MENERIMA DAN MENGUMPUL ISU PPKI
        2.2  MENYELARAS TINDAKAN
        2.3  MENYELARAS MAKLUMBALAS
        2.4  MENYELARAS ISU PARLIMEN PPKI
        2.5  MENYELARAS PERLUASAN PPKI

3.    PEMANTAUAN PPKI

       3.1  MEMANTAU PENGURUSAN PPKI JPN
       3.2  MEMANTAU DAN MEMASTIKAN PELAKSANAAN
              DASAR PPKI JPN
       3.3  MENGAWAL SELIA PEMANTAUAN P&P PROGRAM PPKI
       3.4  MENGAWAL SELIA SUKAN, KO-KURIKULUM DAN
              KESENIAAN PPKI

4.    PENGURUSAN PENDIDIKAN INKLUSIF

       4.1  MENGAWAL SELIA PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
              DIJALANKAN MENGIKUT GARIS PANDUAN YANG DITETAPKAN
       4.2  MENYELARAS PERANCANGAN PERLUASAN PENDIDIKAN INKLUSIF
       2.3  MENYELARAS PERANCANGAN DAN KECEMERLANGAN
              PENDIDIKAN INKLUSIF

FUNGSI DAN BIDANG TUGAS UNIT PENDIDIKAN KHAS( SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS) DI JABATAN PELAJARAN NEGERI TERHADAP PROGRAM PPKI.

1.    MENYELARAS HAL-HAL PENTADBIRAN PPKI
       1.1   JAWATANKUASA KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
       1.2   JAWATANKUASA KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
       1.3   JAWATANKUASA PROGRAM INKLUSIF
       1.4   JAWATANKUASA PROGRAM DISLEKSIA
       1.5   JAWATANKUASA PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS
       1.6   JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS(LINUS)
       1.7   JAWATANKUASA DISIPLIN PENDIDIKAN KHAS
       1.8   PERJAWATAN GURU PENDIDIKAN KHAS
       1.9   PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
       1.10  PERJAWATAN GPK PENDIDIKAN KHAS DAN PENYELARAS PROGRAM
       1.11  BAYARAN INSENTIF MENGAJAR KANAK-KANAK CACAT
       1.12  PENEMPATAN MURID PENDIDIKAN KHAS MENGIKUT KEFUNGSIAN

2.    MENYELARAS BIDANG TUGAS GURU PPKI

       2.1   PENOLONG KANAN/PENYELARAS PROGRAM
       2.2   SETIAUSAHA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
       2.3   BENDAHARI PENDIDIKAN KHAS
       2.4   GURU KELAS PENDIDIKAN KHAS
       2.5   GURU PENOLONG KANAN AKADEMIK BIASA PENDIDIKAN KHAS
       2.6   GURU MATA PELAJARAN
       2.7   GURU DISIPLIN PENDIDIKAN KHAS
       2.8   GURU STOK DAN ASET
       2.9   GURU PENDIDIKAN KHAS BERTUGAS MINGGUAN

3.    MENYELARAS PENGURUSAN FAIL-FAIL PPKI

      3.1   FAIL AM PENDIDIKAN KHAS
      3.2   FAIL PANITIA PENDIDIKAN KHAS
      3.3   FAIL KURIKULUM
      3.4   FAIL LAPORAN STATUS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
      3.5   FAIL PROFIL MURID
      3.6   FAIL RPI
      3.7   FAIL KOKURIKULUM
      3.8   FAIL DISIPLIN

4.    MENYELARAS DATA PPKI

      4.1   LAPORAN STATUS PPKI
      4.2   DATA GURU DAN PPM

5.    MEMOHON GERAN PERKAPITA PCG PPKI

      5.1   TUNTUTAN PCG PENDIDIKAN KHAS
      5.2   PENGGUNAAN PERUNTUKAN GERAN PERKAPITA PENDIDIKAN KHAS UNTUK
              AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SEKOLAH MENENGAH DAN
              RENDAH.
6.    MENYELARAS PENGURUSAN KELAS PPKI

      6.1   PENYELARASAN JADUAL WAKTU KELAS PENDIDIKAN KHAS
      6.2   PENYELARASN AGIHAN MATAPELAJARAN YANG SESUAI IKUT KEBOLEHAN
              MURID
      6.3   PENYELARASAN KEPERLUAN GURU IKUT MATA PELAJARAN
      6.4   PENCERAPAN GURU PENOLONG KANAN DAN GURU PENDIDIKAN KHAS
      6.5   KEPERLUAN UJIAN,PEPERIKSAAN DALAMAN DAN PEPERIKSAAN AWAM
      6.6   KEPERLUAN PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF DI PPKI
      6.7   KEPERLUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS DISLEKSIA
              DI PPKI

7.    MENYELARAS HAL EHWAL MURID PPKI

      7.1   PENDAFTARAN MASUK MURID PRASEKOLAH DAN MURID PPKI SEMUA
              KATEGORI
      7.2   PENGURUSAN DAN PERMOHONAN ELAUN MURID KHAD (EMK)
      7.3   PERTUKARAN MURID PENDIDIKAN KHAS KE LUAR DAN KE DALAM NEGERI
      7.4   TEMPOH PERSEKOLAHAN MURID PENDIDIKAN KHAS


8.   MENYELARAS KOKURIKULUM PPKI
      8.1   MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
      8.2   MERANCANG AKTIVITI KO-AKADEMIK PENDIDIKAN KHAS
      8.3   MEMOHON PERUNTUKAN KEAWANGAN
      8.4   MELAKSANAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM
      8.5   MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
      8.6   PROGRAM MOTIVASI MURID PPKI
      8.7   MELAKSANAKAN HARI ANUGERAH CEMERLANG KOKURIKULUM

9.    MENYELARAS HAL EHWAL GURU PPKI

      9.1   PENGURUSAN PERTUKARAN GURU PENDIDIKAN KHAS
      9.2   PENGURUSAN PENEMPATAN GURU PENDIDIKAN KHAS
      9.3   PENGURUSAN BIMBINGAN PEMANTAUAN P&P PENDIDIKAN KHAS
      9.4   KURSUS GURU PPKI
      9.5   PEMANTAUAN PROGRAM PRASEKOLAH PPKI
      9.6   MENGANALIS MAKLUMAT DATA PPKI DAN PEMULIHAN KHAS
      9.7   PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT  GURU PENDIDIKAN KHAS
      9.8   PENGURUSAN GURU CEMERLANG PENDIDIKAN KHAS

10.  PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN PPKI
       10.1   MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN PERMOHONAN KEMUDAHAN FIZIKAL
                 KELAS, PERALATAN DAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
       10.2   MENYEDIAKAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)
                 KEWANGAN DAN PERJAWATAN .

No comments:

Post a Comment